• स्वयंभू-१५, काठमाडौं
  • +९७७-०१-५२४७२५४,०१-५२४७२१८
  • [email protected]
S.No Title Date Downloads
1 बरिष्ठ सहायक (व्यवसाय) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2021-07-28 Download
2 अधिकृत छैँटौ (आन्तरिक लेखा परीक्षण) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2021-07-28 Download
3 अधिकृत छैँटौ (ऋण) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2021-07-28 Download
4 अधिकृत छैँटा(व्यवसाय) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2021-07-28 Download
//