• स्वयंभू-१५, काठमाडौं
  • +९७७-०१-५२४७२५४,०१-५२४७२१८
  • [email protected]
नितजा प्रकािशन सम्वन्धि सुचना

यस संस्थाको मिति २०७८ श्रावण १० गते प्रकाशित कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धि सुचना अनुसार विभिन्न मिति र समयमा संचालन गरेको लिखित तथा अन्तरवार्ताका कार्यक्रमहरुमा सहभागि उम्मेद्धारहरुकोे लिखित तथा अन्तवार्ता र प्रस्तुतिकरणबाट प्राप्त प्राप्तांकको आधारम ...

अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना

यस संस्थाको मिति २०७८ श्रावण २८ गते संचालन गरिएको लिखित परिक्षाको नतिजा अनुसार तपशिलका उम्मेद्धाहरु अन्तरवार्ताका लागि छनौट भएकोहुदा तपशिल अनुसारको परिक्षामा सहभागीताको लागि जानकारी गराइन्छ ।


कर्मचारी पदपुर्तिकालागि प्राप्त आवेदनहरु मध्ये छोटो सुचीमा पर्न सफल उम्मेद्धारहरुको नामावली

यस संस्थाको मिति २०७८ श्रावण १० गतेको बिज्ञापन अनुसार संस्थामा रित पुरा गरि दर्ता भएको दरखास्त आवेदनहरु म ...

//